Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε πολλά εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως . Στην Κύπρο επίσημος αντιπρόσωπος των εξετάσεων LCM είναι ο Χρίστος Πιττάκας . Επίσης, μεγάλος αριθμός εξεταστικών κέντρων ανταποκρίνονται στις εξετάσεις και ετσι συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός εξεταζόμενων μαθητών, που βρίσκει τις εξετάσεις και το πρόγραμμα των εξετάσεων αρκετά ενδιαφέρον. 
Η αντιπροσωπεία μας σε συνεργασία με το LCM κάθε χρόνο διεξάγει εξεταστική περίοδο που δικτυώνεται κυρίως κατά τις καλοκαιρινές περιόδους στο οποίο διακριθέντες εξεταστές και καθηγητές του πανεπιστημίου έρχονται στη Κύπρο για να εξετάσουν τους μαθητές και συνάμα να δώσουν αξιόλογες συμβουλές στους συνεργάτες της αντιπροσωπείας μας.

* Όλες οι εξετάσεις του LCM & RGT συμπεριλμβάνονται από την αρχή Qualifications & Curriculum Authority το οποίο υπάγεται στο National Qualification Framework. Accreditation

 

Oι εξετάσεις του LCM χωρίζονται σε πρακτικές και θεωρητικές.

>> Πρακτική Εξέταση            ------>        Χειμερινή και Καλοκαιρινή Περίοδος     

>> Θεωρητική Εξέταση         ------>        Ανοιξιάτικη Χειμερινή και Καλοκαιρινή Περίοδος                                      

                                                                            

* Η χειμερινή περίοδος προσφέρεται για πρακτικές εξετάσεις, μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθητών είναι ικανοποιητικός, τότε θα μπορεί να συσταθεί και χειμερινή εξεταστική περίοδος. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, κάθε χρόνο θα αναρτούνται στη ιστοσελίδα μας

 

 

Το LCM exams προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ικανοποιούν όλα τα επίπεδα ικανότητας, όπως:

>> Piano, Keyboard and Organ
>> Woodwind 
>> Brass 
>> Strings and Harp 
>> Percussion
>> Singing (Classical & Popular Vocal Music)
>> Music Theatre
>> Drama and Communication
>> Guitar
>> Theory, Composition and Thesis
>> Stave House Music
>> Church Music
>> Conducting
>> Ensemble
>> Performance
>> Awards syllabus (Assessments by dvd submissions)

* Επίσης, για τα εξεταστικά θέματα (Subjects) υπάρχει πλήρης ενημέρωση και πληροφόρηση μέσω των βιβλιαρίων επεξήγησης της διδακτέας ύλης (Syllabuses) για κάθε ξεχωριστό θέμα.

 

Οι συνεργάτες μας, δηλαδή τα μουσικά ωδεία και το άρτια μουσικά καταρτισμένο προσωπικό τους, τυγχάνουν συνεχείς και εις βάθος ενημέρωσης, για οτιδήποτε καινούργιο θέμα ή και ακόμα για τα βασικά της εξεταστέας ύλης σε όλα τα επίπεδα. 

‘Έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, με την δική τους συμβολή να αναπτύξουμε σχεδόν όλους τους θεματικούς τομείς που προσφέρει το LCM.

 Πατήστε εδώ LCM Fees 2014